Napište nám

Co je Neuroleadership ( rozhovor pro Hospodářské noviny)

4. 8. 2016


Rozhovor pro Hospodářské Noviny  na téma Neuroleadership – populární metoda vedení lidí v ČR:

 

1) Co znamená ta předpona "neuro"? Jak to je konkrétně spojené s vědou?

„ neuro“ znamená nerv neboli nervový, a neurověda je specifický obor, který se zabývá naší nervovou soustavou (studia anatomie a fyziologie mozku). Obor tedy zkoumá, jak náš mozek funguje a co vše se v našem mozku vlastně děje. Dnešní technologie umožňují vědcům měřit a pozorovat chování mozku během doby, když třeba člověk něco řeší nebo když se rozhoduje a když o něčem přemýšlí.
Termín neurověda dnes zastřešuje jak klasické tak i „nové“ vědní obory využívající moderní technologie zkoumání mozku.

2) Jak to v praxi vypadá, když někdo používá Neuroleadership?

NeuroLeadership navazuje na neurovědy a využívá jejich současných poznatků o našem mozku primárně pro oblast managementu a personálního řízení. NeuroLeadership využívá zákonitosti neurovědy a snaží se je aplikovat do rozvoje manažerské osobnosti, do pracovních vztahů s kolegy, v manažerském tréninku, koučinku a jiných poradenských a učitelských profesích, kde se lidé chtějí rozvíjet a využívat všech poznatků pro svou myšlenkovou a rozhodovací činnost.
Využíváme prvky NeuroLeadershipu, abychom mohli lépe rozumět svým pracovním partnerům a dokázali je lépe motivovat. Učíme je rozumět jejich mozkovým pochodům a procesům rozhodování, jak řeší své problémy, jak zvládají emoce, jak rozumí komunikačním zákonitostem, a jakých změn v tom všem mohou dosáhnout. V rámci NeuroLeadershipu využíváme přirozené lidské potenciály angažovanosti, důvěry, férovosti, jistoty, snahy udělat něco významného nebo lépe porozumět druhým.

3) Jak vypadá kurz NeuroLeadershipu? Co se tam ti lidé učí?

Kurzy NeuroLeadershipu jsou velmi zážitkové, praktické a interaktivní. Účastníci se učí napřed trochu teorie, aby porozuměli zkušenostem a zážitkům z vlastního života v těch oblastech, které jsou relevantní pro to, co se učí. Diskutujeme o těchto zkušenostech a pak se učíme dovednosti, které potřebují účastníci, aby dokázali zvládat ty situace, které dosud nezvládají (manažeři jednání se svými podřízenými, koučové své rozhovory s koučovanými, obchodnici s klienty apod.). Všechny dovednosti resp. modely a techniky trenéři napřed vysvětli, předvedou a pak si je účastníci procvičují.
Účastníci se učí jen to nezbytné, co potřebují vědět a umět pro to, aby se naučili to, proč se na kurz přihlásili. Učí se zároveň tak, aby jakákoli vědomost a zejména dovednost byla tak zvládnuta, aby ji účastníci dokázali uplatňovat ve své každodenní praxi. Učivo je zároveň “podáváno” po malých stravitelných částech a bezprostředně procvičováno. Pro ukotvení učených dovedností jsou součástí kurzů i lekce a mentorinky ve formě telekonferencí

 

4) Jaké efekty má řízení lidí pomocí Neuroleadershipu? Co konkrétně se díky tomu ve fungování firmy změní a zlepší?

Jak říká zakladatel NeuroLeadershipu dr. David Rock:“Hlavní přínosy NeuroLeadershipu spočívají v posílení osobní odolnosti, ve zvýšení kvality rozhovorů se svými týmy a jednotlivci, v podpoře talentů a v doprovázení ke změnám“. NeuroLeadership přináší praktické přístupy jak vést druhé k tomu, aby kvalitněji a efektivněji přemýšleli nad svou činností, přicházeli na vlastní řešení otázek, které před nimi stojí, a stali se tak zcela samostatnými odpovědnými za naplnění své role a poslání ve firmě. Manažeři využívající prvků NeuroLeadershipu přispívají k dlouhodobé vyrovnanější firemní kultuře, která podporuje respekt k jednotlivci, férové klima a přátelskou atmosféru. Lidé se tak cítí v práci šťastnější a jsou výkonnější.

Mgr. Jitka Jetlebová, ACC. JJ Coaching s.r.o.