Napište nám


Akreditace

Ing. Ivana Poláková

lektor, konzultant, trenér a kouč

Původní profesí jsem chemička potravinářka, ale po čase jsem zjistila, že mě to táhne více k lidem a ke kreativnější práci. Zlomovým okamžikem byl pro mě rok 1990, kdy jsem zakotvila v marketinku. Zažila jsem obě strany tohoto oboru – jednak jako obchodní ředitelka v několika reklamních agenturách a jednak jako marketinková manažerka pro společnosti COOP banka, AHOLD CZ a PENAM.

Rok 2006 pro mě znamenal profesionální start externí školitelky a lektorky. Na tři roky jsem si ještě „odskočila“ do pozice ředitelky jedné finanční společnosti. Ale od roku 2011 jsem opět v milované roli samostatného lektora a školitele a navíc v další velice inspirující roli ‒ roli kouče.

V současnosti je pro mě nejdůležitější více se zaměřit na samotného člověka, na jeho schopnosti, odhalování rezerv, zjišťování jeho priorit, hodnot a potřeb pro posílení jeho sebeúcty, sebedůvěry a sebeřízení v mnohdy nelehkých pracovních i osobních situacích.

V roce 2013 jsem získala certifikát Akreditovaného externího profesionálního kouče ACSTH ICF a oprášila jsem svoji publikační činnost o sportovních aktivitách a o hovorech o postojích a hodnotách (speciál Modern Woman ‒ Výjimečné ženy, časopis vzdělávací společnosti ‒ Nevšedník, magazín pro skutečný život ‒ Osobní rozvoj…).

Ke své duševní práci potřebuji fyzický relax – v létě kolo, in-liny, v zimě lyže, a již více než dvacet let jsem amatérskou cvičitelkou žen ‒ Body styling (posilování a formování postavy spojené s relaxačními cviky).

Akrediace ICF
Motto

"Stýkej se jen s lidmi, kteří tě dokážou udělat lepším. Pouštěj k sobě ty lidi, které dokážeš udělat lepšími. Vše to se děje vzájemně: lidé, učíce jiné, sami se učí." SENECA